Kontakti

UPRAVNA TIJELA GRADA ŽUPANJA 

GRADSKA SLUŽBA 

PROČELNIK

ANNEMARIE BALENTOVIĆ, dipl.iur.

  

SAVJETNIK

SANJA ŠARČEVIĆ, mag.iur.

SAVJETNIK

DAMIR PARMAĆ, dipl.iur.

   

VIŠI STRUČNI SURADNIK

JASNA BOBOŠEVIĆ, struč.spec.admin.publ.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK

TAJANA PILJIĆ, dipl.iur.

 

VIŠI REFERENT

DUBRAVKA VUKIĆ, struč.spec.oec.

 

REFERENT

SNJEŽANA ANTUNOVIĆ

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I GEODETSKE POSLOVE

 

PROČELNIK

JOSIP NIKOLOZO, dipl.ing.građ.

 

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA GOSPODARSTVO

ZVONKO ANTUNOVIĆ, dipl. iur.

 

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 JADRANKA BEBIĆ, ing.geod.

 

 

ODSJEK ZA KOMUNALNU NAKNADU, KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO

VODITELJ ODSJEKA

ĐURĐICA PEJIĆ, struč.spec.admin.publ.

 

KOMUNALNI REDAR

ZDRAVKO JOSIPOVIĆ

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

PROČELNIK

TAJANA TROHA, mag.oec.

SAVJETNIK – VODITELJ GRADSKE RIZNICE

MARINA JOZIĆ, dipl.oec.

  

VIŠI STRUČNI SURADNIK – JAVNA NABAVA, GOSPODARSTVO

KATARINA KOZAREVIĆ, dipl.oec.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

MARIO ILIĆ, mag.oec.

 

STRUČNI SURADNIK

IVANKA BARIŠIĆ, oec.

 

VIŠI REFERENT

TIHANA KLAIĆ, bacc.oec.

Skip to content