Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih
potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Sve potrebne informacije nalaze se na stranicama Ministarstva kulture
Republike Hrvatske

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2023-godinu/22771

Skip to content