Objava JAVNE RASPRAVE

Objava JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja tekst Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.

Skip to content