Javni poziv za financiranje izvanrednih
projekata, programa, manifestacija i aktivnosti koje provode udruge sa
područja Grada Županja za 2023. godinu – Zatvoren 9. studenog 2023. godine

Link za prijavu na javni poziv:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Skip to content