Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

GRAD ŽUPANJA – u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Grad Županja 3“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0131 objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području Grada Županja kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Grad Županja u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Grad Županja“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0131 sufinanciranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

  1. Tko se može prijaviti

 Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:

 –          osobe starije od 65 godina

–          osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju

–          osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju ne ostvaruju po drugoj osnovi.

  1. Koje se usluge pružaju – usluge za korisnike su besplatne

 Opis poslova:

–          dostava namirnica,

–          pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

–          održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

–          pomoć pri oblačenju i svlačenju,

–          briga o higijeni i osobnom izgledu,

–          pomoć u socijalnoj integraciji,

–          pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

–          pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

–          pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

–          i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

  1. Rokovi  i način prijave

 Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno.

Obrazac prijave može se dobiti u Gradu Županja, J.J.Strossmayera 1, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na Internet stranicama Grada Županje : www.zupanja.hr .

Prijavi je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice i dokaz o visini dohotka i primitaka izdan od Porezne uprave.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Grad Županja, J. J. Strossmayera 1

s naznakom „Program zapošljavanja žena Grad Županja 3“  –  prijava korisnika,

te na mail: pisarnica@zupanja.hr .

Rok za dostavu prijava je: 21. studenog 2022. godine

Skip to content