Anketni upitnik POS

Poštovani,
Grad Županja poziva sve građane zainteresirane za rješavanje stambenog pitanja putem POS programa na ispunjavanje Anketnog obrasca koji se nalazi u privitku.

Ispunjene obrasce potrebno je dostaviti na email adrese: petar.buljevic@zupanja.hr ili annemarie.balentovic@zupanja.hr ili osobno dostaviti u Grad Županja, J.J. Strossmayerova 1, Županja.

O rezultatima provedene ankete Grad Županja izvijestiti će Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretnina.

Skip to content