Socijalna skrb

Napomena:

Sve informacije vezane za ostvarivanje prava, možete dobiti u Gradskoj službi Grada Županja, J. J. Strossmayera 1, Županja soba br.12, na broj telefona 032/830-471 ili na e-mail adresi: ksenija.ivankovic@zupanja.hr 

1 – Zakon o socijalnoj skrbi,  https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Skip to content