ZADNJE OBJAVE

Obavijest o obavljanju dimnjačarskih usluga

Dimnjačarstvo – obavijest

Anketni upitnik POS

Poštovani,
Grad Županja poziva sve građane zainteresirane za rješavanje stambenog pitanja putem POS programa na ispunjavanje Anketnog obrasca koji se nalazi u privitku.

Ispunjene obrasce potrebno je dostaviti na email adrese: petar.buljevic@zupanja.hr ili annemarie.balentovic@zupanja.hr ili osobno dostaviti u Grad Županja, J.J. Strossmayerova 1, Županja.

O rezultatima provedene ankete Grad Županja izvijestiti će Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretnina.

ŠOKAČKI CVIT 2023

Obavijest za javnost o Odluci o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarskog područja“ (istočno od D55) Županja

Obavijest za javnost o Odluci o izradi VIII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja

Obavijest za javnost o Odluci o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja

Poziv za 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Županja

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Županje

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, i 118/18) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17), Mišljenja o provedenom postupku Ocjene izdanom po Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode KLASA:351-01/22-13/12, URBROJ: 2196-14-01-22-3, od 7. prosinca 2022. godine, nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županje, Gradonačelnik Grada Županje donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Županje.

 

U prilogu: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Županje.

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Županja – objava poziva i obavijesti

Skip to content