ZADNJE OBJAVE

Obavjest roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola

Započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Županja

Temeljem mišljena Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije, KLASA: 351-01/22-08/13, URBROJ: 2196-14-01-22-2 od 30. lipnja 2022. godine, Grad Županja dužan je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te je sukladno tome Gradonačelnik Grada Županja donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja.

U provedbi postupka Grad Županja dužan je pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

The project «Solidarni w Partnerstwie: społeczna i międzykulturowa współpraca – kluczem do europejskiej solidarności» was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

Ponovljeni javni poziv umirovljenicima – VSŽ -obavijest

Javna rasprava

Grad Županja, kao nositelj projekta, provodi Projekt razvoja širokopojasnog pristupa na području Gradova Županje i Otoka te Općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Nijemci, Štitar i Vrbanja. Projektom se planira implementacija suvremene nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak područja projekta. Planirano je da se projekt sufinancira bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Županja, u skladu sa strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu projekta. Javna rasprava traje od 08.06. – 08.07.2022. 

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 08.07.2022. u 15:00  sati na adresu elektroničke pošte gradonacelnik@zupanja.hr.

Odluka i Natječaj za prodaju nekretnina 

Izvršenje proračuna grada Županja za 2021 

Obrazac izvješća o savjetovanju s javnošću – Odluka o socijalnoj skrbi – 2022.

Skip to content