ZADNJE OBJAVE

Oglas – Program zapošljavanja žena Grad Županja 3

Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju

GRAD ŽUPANJA – u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Grad Županja 3“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0131 objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području Grada Županja kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Grad Županja u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Grad Županja“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0131 sufinanciranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

  1. Tko se može prijaviti

 Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:

 –          osobe starije od 65 godina

–          osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju

–          osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju ne ostvaruju po drugoj osnovi.

  1. Koje se usluge pružaju – usluge za korisnike su besplatne

 Opis poslova:

–          dostava namirnica,

–          pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

–          održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

–          pomoć pri oblačenju i svlačenju,

–          briga o higijeni i osobnom izgledu,

–          pomoć u socijalnoj integraciji,

–          pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

–          pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

–          pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

–          i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

  1. Rokovi  i način prijave

 Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno.

Obrazac prijave može se dobiti u Gradu Županja, J.J.Strossmayera 1, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na Internet stranicama Grada Županje : www.zupanja.hr .

Prijavi je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice i dokaz o visini dohotka i primitaka izdan od Porezne uprave.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Grad Županja, J. J. Strossmayera 1

s naznakom „Program zapošljavanja žena Grad Županja 3“  –  prijava korisnika,

te na mail: pisarnica@zupanja.hr .

Rok za dostavu prijava je: 21. studenog 2022. godine

Obavijest o podnošenju zahtjeva za isplatu božićnice

Oglas za prijam službenika

Javni natječaj

Anketni upitnik za kupnju POS stana

Poštovani Grad Županja poziva sve građane zainteresirane za rješavanje stambenog pitanja putem POS programa na ispunjavanje Anketnog obrasca koji se nalazi u privitku.

Ispunjene obrasce potrebno je dostaviti do 4.11.2022. godine na email: annemarie.balentovic@zupanja.hr ili osobno dostaviti u Grad Županja, J.J. Strossmayerova 1, Županja.

O rezultatima provedene ankete Grad Županja izvijestiti će Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretnina.

Osposobljavanja članova postrojbe i povjerenika Civilne zaštite

Dana 15.10.2022 godine u prostorijama DVDa Županja i dvorištu tvrtke Komunalac Županja d.o.o.

održano je osposobljavanje članova postrojbe opće namjene i povjerenika CZ Grada Županja.

Praktični dio osposobljavanja vezan za obranu od poplava vodili su predstavnici Ravnateljstva MUPa, Služba CZ Vukovar

koji su prisutnima pokazali način izrade zečjih nasipa, zdenaca i tzv. češljeva ,
dok je iz praktični dio pružanja prve pomoći unesrećenom obrađen uz vodstvo gđe Janje Stojanović ispred Gradskog društva Crvenog križa Županja.

Teorijski dio sastojao se od upoznavanja sa zadacima postojbe i povjerenika CZ u slučajevima neposredne opasnosti.

Drugi ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura – Savjet mladih Grada Županja

Ratna škola “Ban Josip Jelačić”

U okviru redovnog Plana i programa izobrazbe u 2022./2023. godini na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, Ratna škola “Ban Josip Jelačić”, 25. naraštaj Ratne škole koju pohađa 15 polaznika na čelu sa načelnikom škole – brigadirom Mijom Kožićem  posjetili su Grad Županju, te ih je gradonačelnik Damir Juzbašić upoznao o sadašnjem trenutku i planovima grada Županje. Ratni zapovjednici 131. brigade HV su  predstavili ulogu ratnih postrojbi, događanjima i stradavanjem u Domovinskom ratu na prostoru županjske Posavine.

Također su posjetili Zavičajni muzej Stjepan Gruber gdje im je kustosica Marta Huber prezentirala vojnokrajišku prošlost županjske Posavine.

Izjava o nekorištenju dimnjaka

Skip to content