ZADNJE OBJAVE

Natječaj za prodaju nekretnina – Mlade obitelji

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika

Obavijest za javnost o Odluci o stavljanju izvan snage DPU „Centar III-Ulica dr. F. Račkog“ Županja

Odgovorno ljetovanje

Obavjest roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola

Započinjanje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Županja

Temeljem mišljena Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije, KLASA: 351-01/22-08/13, URBROJ: 2196-14-01-22-2 od 30. lipnja 2022. godine, Grad Županja dužan je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te je sukladno tome Gradonačelnik Grada Županja donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja.

U provedbi postupka Grad Županja dužan je pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

Skip to content