ZADNJE OBJAVE

OBAVIJEST – nova odluka o gradskim porezima od 1. siječnja 2023. godine

Poštovani,

Podsjećamo kako je od 1. siječnja 2023. godine na snagu stupila nova Odluka o gradskim porezima kojom je kao gradski porez definiran isključivo prirez porezu na dohodak koji je ostao nepromijenjen (po stopi 9%).

Grad Županja ne naplaćuje porez na potrošnju, kao ni porez na kuće za odmor od 1. siječnja 2023. godine. Prati se evidencija i vrši naplata isključivo potraživanja nastalih u prethodnom periodu.

Niže su linkovi na objavu odluke („Narodne novine“ broj 146/22, „Službeni vjesnik“ Grada Županje broj 9/22, stranica 517)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_146_2232.html

https://zupanja.hr/grad-zupanja/sluzbeni-vjesnik/#212-245-sluzbeni-vjesnik-grada-zupanja-2022-gradsko-vijece

Objava JAVNE RASPRAVE

Objava JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar III-Ul. dr. Fr. Račkog“ Županja

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja tekst Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.

Objava JAVNE RASPRAVE

Objava JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarskog područja“ (Istočno od D55) Županja

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja tekst Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.

Objava JAVNE RASPRAVE

Objava JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja tekst Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.

Objava JAVNE RASPRAVE

Objava JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja tekst Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.

JAVNI POZIV: Etički odbor; Vijeće časti

Drugi javni poziv – kulturno vijeće

Javni poziv – Kulturnovijeće Grada Županja

Obavijest o obavljanju dimnjačarskih usluga

Dimnjačarstvo – obavijest

Skip to content