Odluka o novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2021 godini

Ovom se Odlukom o visini jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje način i uvjeti ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ili posvojeno dijete (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), kao jedne od mjera pronatalitetne politike Grada Županja.