O B A V I J E S T

Grad Županja, temeljem Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata–putnika, sufinancira prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 100%, a studenta-putnika sa područja grada Županja koji se školuju na području Vukovarsko-srijemske županije, u iznosu od 33% mjesečne karte za školsku godinu 2021/22., kod prijevoznika: Čazmatrans Vukovar i Polet Vinkovci.

Obavještavaju se učenici srednjih škola te studenti - putnici s područja Županje da sufinancirane mjesečne karte mogu izvaditi kod prijevoznika Čazmatrans Vukovar i Polet Vinkovci uz predočenje Potvrde o upisu u školsku godinu 2021/22. i jedne slike“

U Županji, 08. rujna 2021. godine.

GRAD ŽUPANJA

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Dana 24.8.2021.godine održana je završna konferencija EU projekta „Program zapošljavanja žena Grad Županja 2” koji je odobren u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 . Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja.

KONCERT TJEDNA

16. GLAZBENI FESTIVAL ŠOKAČKE PISME

ŽUPANJA 2021.

U NEDJELJU (05. 09) u 21:00 h na CMC TELEVIZIJI

 

Istraživanje - Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade

Poštovane i poštovani,

U okviru Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje s ciljem prikupljanja mišljenja mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života, budućnosti Europske unije te podršci prema starijim građanima.