Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2022

JAVNO SAVJETOVANJE - ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA ŽUPANJE