ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA

Dana 24.8.2021.godine održana je završna konferencija EU projekta „Program zapošljavanja žena Grad Županja 2” koji je odobren u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 . Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja.

Na konferenciji je  istaknuto kako je postignut cilj projekta kroz koji su 62 zaposlene žene povećale kvalitetu života za  oko 500 osoba s područja Županje. Tijekom 12 mjeseci žene su pružale pomoć i podršku krajnjim korisnicima u vidu čišćenja kuće, održavanja okućnice, dostave lijekova i namirnica, pomoći u pripremi obroka , pomoć kod obavljanja osobne higijene, kao pratnja kod odlaska liječniku i drugo.

Dodatno unaprjeđenje radnog potencijala žena postignuto je kroz programe obrazovanja za učenje stranog jezika koje je pohađalo 12 pripadnica ciljne skupine, što će im pomoći pri daljnjem zapošljavanju i konkurentnosti na tržištu rada i nakon završetka projekta. Trajanje projekta je 15 mjeseci dok su pripadnice ciljne skupine bile zaposlene na 12 mjeseci. Kroz projekt je podijeljeno oko 5000 paketa kućanskih i higijenskih potrepština. 

Koliko je ovo važan projekt potvrdio je na završnoj konferenciji u restoranu „Sava” zamjenik gradonačelnika Županje Petar Buljević koji je i u izjavi za medije naglasio kako će Grad Županja pomno pratiti situaciju i aplicirati na novi program „Zaželi” čim bude poziv. „Ovo je izuzetan projekt koji ima višestruke ciljeve, od zapošljavanja nezaposlenih žena koje nailaze na teškoće na tržištu rada do socijalne uključenosti korisnika, starijih i nemoćnih osoba koje su u nepovoljnoj situaciji“. Izuzetno kvalitetan projekt i nadamo se da će se nastaviti,  naglasio je zamjenik gradonačelnika.
O postignutim ciljevima i tijeku provedbe govorila je voditeljica projekta „Program zapošljavanje žena Grad Županja 2” Marija Štajdohar, a o suradnji sa zaposlenicama i korisnicima koordinatorica Ksenija Ivanković. O značaju projekta govorio je u ime HZZ Područni ured Vinkovci Ispostava Županja Saša Šumanovac, dok je i predstavnik Centra za socijalnu skrb ŽupanjaGoran Zekonja također na završnoj konferenciji istaknuo važnost projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 5.100.091 kuna, što je sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda.  Grad Županja se nalazi na 3.mjestu po iznosu povučenih sredstava u fazi 2 ovog Poziva, te na 8. mjestu po iznosu povučenih sredstava u obje faze Poziva.

slika-7
slika-5
slika-6
slika-4
slika-3