Što je program Zaželi?

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OPUčinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja : Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga ( bespovratna sredstva )

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Županja

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.13.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi- Program zapošljavanja žena- faza II

Trajanje projekta: 15 mjeseci

Naziv projekta: Program zapošljavanja žena Grad Županja 2

Prijavitelj: Grad Županja

Korisnik : Grad Županja

Ukupna vrijednost projekta: 5.100.091,00 kn ( 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, 15% sufinancirano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske )

Razdoblje provedbe projekta : 18.06.2020.-17.09.2021.

Svrha projekta :

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 58 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života najmanje 348 krajnjih korisnika - starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Županje

Aktivnosti projekta :

Zapošljavanje 58 žena pripadnica ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u Gradu Županji unaprijedit će radni potencijal i ublažiti rizik od siromaštva zaposlenih žena, te povećati socijalnu uključenost i kvalitetuza najmanje348 krajnjih korisnika s područja Grada Županje kojima je pomoć potrebna.

 12 žena uključenih u projektne aktivnosti u okviru projekta omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje.

Ostvariti će se sljedeći rezultati:

Osnaživanje i unapređenje radnog potencijala 58 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici

Uključivanje 12 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u programe obrazovanja/osposobljavanje čime će se uvelike utjecati na radnu aktivaciju žena te povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta

Razvijanje kadrovskih kapaciteta

Poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života minimalno 348 krajnjih korisnika sa područja Grada Županja

Nabava opreme što će osigurati institucionalnu održivost

 

Cilj projekta :

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u Gradu Županja, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljane skupine :

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su  prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom , žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Krajnji korisnici:

Starije i nemoćne osobe i osobe u nepovoljnom položaju

Kontakt osoba : Marija Štajdohar, voditeljica projekta, 032/ 830-486
                            e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                                                                                            

 

Za više informacija o EU fondovima

 

https://strukturnifondovi.hr/

https://www.esf.hr/operativni-program/

 

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05). Ishodi Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Prepoznato je kako ovakav Poziv direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.