Održana Završna konferencija projekta

Projekt „Program zapošljavanja žena Grad Županja“ odobren u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Program zapošljavanja žena – ZaŽeli“, završio je nakon 30 mjeseci uspješne provedbe. Vrijednost projekta je 6.758.096,45 kn te je u cijelosti sufinanciran  EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Ostvareni su, čak i nadmašeni svi ciljevi projekta i uspješno provedene sve projektne aktivnosti, što je i predstavljeno na završnoj konferenciji projekta održanoj 26. svibnja 2020. godine.

Cilj projekta bio je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 50 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života minimalno 200 krajnjih korisnika s područja Grada Županja. Kroz provedbu projektnih aktivnosti 60 žena je steklo radno iskustvo, od čega je njih 46 bilo zaposleno u ukupnom trajanju od 24 mjeseca, dok je preostalih 14 zaposleno na kraće vremensko razdoblje kao zamjena za odsutne radnice. Usluge potpore i podrške u okviru projekta koristilo je ukupno 469 krajnjih korisnika u različitim vremenskim periodima, ovisno o njihovim potrebama. Osim toga, dodatno unaprjeđenje radnog potencijala žena postignuta je osposobljavanjem 25 žena za obavljanje poslova njegovateljice starijih i nemoćnih osoba i 25 žena za obavljanje poslova gerontodomaćice.

Provedba projekta uvelike je pridonijela unaprjeđenju kvalitete života velikog broja građana sa županjskog područja. Korisnici projekta, ali i žene ističu da im je osmijeh i lijepa riječ koju su imali u proteklom razdoblju najviše značila. Možemo zaključiti da su, osim zadanih aktivnosti i pokazatelja, rezultati projekta također i sklopljena brojna nova prijateljstva koja će zasigurno dugo trajati.