15. listopad 2018
15. listopad 2018

Uručene potrepštine za krajnje korisnike projekta

Uručene potrepštine za krajnje korisnike projekta

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Grad Županja“, dana 21. kolovoza 2018. godine sa tvrtkom Premium d.o.o. iz Zagreba, kao najpovoljnijim ponuditeljem sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude, potpisan je Okvirni sporazum br.1/2018 za nabavu potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta  „Program zapošljavanja žena Grad Županja“ UP.02.1.1.05.0001. Do sada su isporučene dvije isporuke higijenskih potrepština, za rujan i listopad 2018. godine, koje su uključivala 17 različitih artikala, poput sredstva za pranje posuđa, za čišćenje sanitarija i kuhinje, metle od sirka sa drvenom drškom, male metlice sa lopaticom, perača poda sa kantom te ostalog potrošnog materijala za održavanje higijene u kućanstvima krajnjih korisnika. Potrepštine za krajnje korisnike projekta nastavit će se isporučivati na mjesečnoj razini prema potrebama krajnjih korisnika.