Objava IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE

Objava IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Mala Mlaka“ Županja

Temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja Izvješće s Javne rasprave.

Izvješće s JR Mala Mlaka

Objava IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Velika Mlaka“ Županja

Temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja Izvješće s Javne rasprave.

Izvješće s JR Velika Mlaka

Objava IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja

Temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja Izvješće s Javne rasprave.

Izvješće s JR VII. UPU GŽ

Objava IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarskog područja (Istočno o D55) Županja

Temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja Izvješće s Javne rasprave.

Izvješće s JR II. UPU GP

Objava IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE  V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja

Temeljem članka 102. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja Izvješće s Javne rasprave.

Izvješće s JR V. PPUG

 

OBJAVE JAVNE RASPRAVE

Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Mala Mlaka“ Županja
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja  tekst objave Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.
Objava JR-SIS MM
PP-SIS DPU MALA MLAKA

Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Velika Mlaka“ Županja
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja  tekst objave Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.
Objava JR-SIS VM
PP-SIS VELIKA MLAKA

Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja  tekst objave Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.
Objava JR-VII IID UPU GŽ
PP-VII. IID UPU GŽ

Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarskog područja (Istočno od D55) Županja
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja  tekst objave Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.
Objava JR-II IiD UPU GP
PP-II IID UPU GP

Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja
Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Županja, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, u prilogu dostavlja  tekst objave Javne rasprave i Prijedlog Plana za javnu raspravu.
Objava JR-V IiD PPUG
PP-V IID PPUG