ZAŽELI – Program zapošljavanja žena grad Županja
ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

ZAŽELI – Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA GRAD ŽUPANJA, UP.02.1.1.05.0001

Osnovne informacije

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Županja

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.05

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Naziv projekta: Program zapošljavanja žena Grad Županja

Prijavitelj: Grad Županja

Korisnik: Grad Županja

Ukupna vrijednost projekta: 6.758.096,45 kn (100 % financirano iz Europskog socijalnog fonda)

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2017. –31.5.2020.

Svrha projekta :

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 50 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 200  krajnjih korisnika - starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Županje

Aktivnosti projekta:

  • Zapošljavanje 50 žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u Gradu Županji unaprijedit će radni potencijal i ublažiti rizik od siromaštva zaposlenih žena te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života za najmanje 200 krajnjih korisnika s područja Grada Županje kojima je pomoć potrebna
  • 50 žena uključenih u projektne aktivnosti u okviru projekta steći osposobljavanje za njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba i gerontodomaćicu

Ostvariti će se sljedeći rezultati:

  • Osnaživanje i unapređenje radnog potencijala 50 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz njihovo obrazovanje i osposobljavanje za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba te gerontodomaćice
  • Razvijanje kadrovskih kapaciteta
  • Unapređenje socijalnih i stručnih vještina i znanja
  • Unaprjeđenje razine kvalitete života 200 krajnjih korisnika
  • Nabava opreme (50 bicikala) što će osigurati institucionalnu održivost

 Cilj projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 50 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika s područja Grada Županja

 Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Kontakt osoba: Đurđica Pejić, voditeljica projekta,  098/785-710

 

Za više informacija o EU fondovima:

 

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome projektu na području cijele Hrvatske planira se zaposliti  3000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Nadalje, projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Na natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruge. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti ovog poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirati će se u potpunosti (100% troškova).

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.