Odluka o novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2021 godini

Ovom se Odlukom o visini jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje način i uvjeti ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ili posvojeno dijete (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), kao jedne od mjera pronatalitetne politike Grada Županja.

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti i koristiti roditelji:

 • državljani Republike Hrvatske, od čega barem jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Županja najmanje godinu dana u trenutku rođenja djeteta odnosno posvojenja djeteta za koje se podnosi zahtjev koje također mora imati prijavljeno prebivalište u Gradu Županja;
 • ako drugi roditelj ima stalno mjesto prebivališta u drugoj općini, gradu, potrebno je pribaviti dokaz da to isto pravo nije ostvario u mjestu svog stalnog prebivališta - potvrda nadležne institucije.

Koliko iznosi naknada za novorođeno dijete u 2021. godini i koji je rok isplate?

Novčana pomoć za novorođeno dijete odnosno posvojeno dijete isplaćuje se u sljedećim iznosima:

 1. za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva – jedna prosječna neto isplaćena plaća po zaposlenom u pravnim osobama RH, prema podacima koji su dostupni prema posljednjem priopćenju Državnog zavoda za statistiku,
 2. za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva - dvije prosječne neto isplaćene plaće po zaposlenom u pravnim osobama RH, prema podacima koji su dostupni prema posljednjem priopćenju Državnog zavoda za statistiku,
 3. za treće i svako sljedeće dijete roditelja podnositelja zahtjeva – tri prosječne neto isplaćene plaće po zaposlenom u pravnim osobama RH, prema podacima koji su dostupni prema posljednjem priopćenju Državnog zavoda za statistiku.

Novčani iznosi za prvo dijete isplaćivat će se jednokratno u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Novčani iznosi za drugo dijete isplatit će se u dvije jednake rate i to prva rata u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i druga rata u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Novčani iznosi treće i svako sljedeće dijete isplatit će se u tri jednake rate i to prva rata u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, druga rata u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva i treća rata u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Koji je rok u kojem se može podnijeti zahtjev za ostvarivanjeprava ?

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođenčad podnosi se Gradskoj službi Grada Županja u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta odnosno posvojenja za koje se podnosi zahtjev.

Dokumentacija koja je potrebna za ostvarivanje prava.

Uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti:

 1. Rodni list za dijete za koje se traži naknada - kopija,
 2. Rodni listovi za ostalu djecu - kopija (neovisno o datumu izdavanja),
 3. Uvjerenje o prebivalištu za dijete za koje se traži naknada - kopija,
 4. Uvjerenje o prebivalištu barem jednog roditelja/skrbnika,
 5. Kopije osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika,
 6. Kopija tekućeg računa podnositelja zahtjeva - IBAN na koji će se uplatiti naknada,
 7. Ako netko od roditelja/skrbnika nema prebivalište na području Grada Županja, potvrda Grada/Općine gdje ima prijavljeno prebivalište da nije koristio pomoć za novorođenčad.

Gdje se može podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete?

Osobno u prostorijama Gradske uprave Grada Županja, J.J. Strossmayera 1, soba broj 11, elektroničkim putem na jednu od adresa:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Odluka (PDF)

Zahtjev (PDF)

https://www.dzs.hr/hrv/publication/firstrelease/firstrel.asp