Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije Grada Županja na radno mjesto vježbenik - viši stručni suradnik, 15.04.2021

KLASA: 112-02/21-01/03
URBROJ: 2212-01-05/01-21-01
U Županji, 14. travnja 2021. godine

Naslov Preuzmi
Natječaj za vježbenika-financije
 66.5 KB
 15-04-2021
  Preuzmi ( doc )
Podaci vezani za natječaj za vježbenika u financijama
 59 KB
 15-04-2021
  Preuzmi ( doc )
Natječaj za vježbenika-GS
 66.5 KB
 20-04-2021
  Preuzmi ( doc )