Lokalno partnerstvo

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (skraćeno: LPZ VSŽ) osnovano je na sjednici 30.01.2011. godine.

Partnerstvo je slijednik Regionalnog vijeća za tržište rada Vukovarsko-srijemske županije (skraćeno: RVTR VSŽ) osnovanog 17. ožujka 2006. godine, kroz projekt CARDS 2002 „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1“, čiji je nositelj bio Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Regionalno vijeće za tržište rada VSŽ, na sjednici održanoj 31. siječnja 2011., preimenovano je u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije, te je imenovan Upravni odbor u sastavu: Jasna Kolar, predsjednica, Melita Meštrović, zamjenica predsjednice i Ivan Marijanović, član.

LPZ VSŽ je nezaobilazan partner u planiranju razvoja ljudskih potencijala i razvoja tržišta rada Vukovarsko-srijemske županije, aktivne politike zapošljavanja na regionalnoj razini i razvoja lokalne zajednice uopće.

LPZ VSŽ daje preporuke i mišljenja iz područja rada, zapošljavanja i obrazovanja,unaprjeđuje suradnju dionika na tržištu rada, promovira partnerstvo kao kvalitetan način rješavanja problema usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada te donosi i prati provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije. LPZ VSŽ, kao tijelo, ali i njegovi pojedinačni članovi, potiču i sudjeluju u projektima usmjerenim na razvoj ljudskih potencijala.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije će svoju viziju i misiju ostvariti ispunjavanjem sljedećih strateških ciljeva:

 1. Jačanje kapaciteta LPZ-a i stvaranje preduvjeta za njegov kvalitetan rad
 2. Jačanje utjecaja i prepoznatljivosti rada LPZ-a VSŽ u lokalnoj zajednici
 3. Implementacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2011.-2013. u cilju poticanja razvoja tržišta rada VSŽ
 4. Razvoj regionalne i međudržavne suradnje s drugim partnerstvima vezanim uz politiku tržišta rada

 

PARTNERI

 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vukovar
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vinkovci
 • Grad Vukovar
 • Grad Vinkovci
 • Grad Županja
 • Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Vukovar
 • Hrvatska udruga poslodavaca
 • Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije
 • Savez samostalnih sindikata Hrvatske
 • Hrvatska udruga sindikata
 • Nezavisni hrvatski sindikati
 • Agencija za razvoj VSŽ „Hrast“d.o.o.
 • Razvojna agencija Vukovar d.o.o. VURA
 • PRONI Centar za socijalno podučavanje
 • Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Ogranak VSŽ – 2 predstavnika/ce
 • Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika VSŽ – 2 predstavnika/ce općina
 • Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru