POZIV NA JAVNI UVID

GRADONAČELNIK

KLASA: 320-023/18-01/03

URBROJ: 2212/01-02-18-10

Županja, 21. lipanj 2018. godine

                                                                                 

 

Sukladno članku 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N. N. 20/18) Grad Županja objavljuje:

 

POZIV NA JAVNI UVID

 

Grad Županja izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Županja ( u daljnjem tekstu: Program)

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti od dana 22. lipnja 2018. godine do zaključno  5. srpnja 2018. godine u vremenu od 8:00 h-15:00 h svakim radnim danom u prostorijama Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, J. J. Strossmayera 1, Županja.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka za javni uvid u Program, odnosno do 5. srpnja 2018. godine. 

O svim prigovorima odlučuje Gradsko vijeće Grada Županja.

Prigovori moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja a mogu se dostaviti poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik u sjedište Grada Županja, J. J. Strossmayera 1, 32270 Županja, zaključno do 5. srpnja 2018. godine do 12 sati bez obzira na način dostave.

 

GRADONAČELNIK:

Davor Miličević, dipl. iur.