Poziv na dostavu ponude za dugoročni kredit

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte ovlaštene za pružanje bankovnih usluga da nam dostave neobvezujuću ponudu za dugoročni kredit za financiranje investicijskih projekata Grada Županje.

POZIV