Natječaj na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine
Natječaj na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine

Javni natječaj za tajnika lag-A Šumanovci