Zahtjev za jednokratnu potporu ugostiteljima

Zahtjev

Prilog 1

Uz ispunjeni zahtjev potrebni sljedeći prilozi:

  • Prilog 1. (nalazi se na internet stranici uz zahtjev)
  • Prilog 2.  Rješenje o obrtu, registracija u trgovačkom sudu ili drugi dokaz o osnivanju ugostiteljskog objekta.
  • Prilog 3. Potvrde iz HZMO za svakog zaposlenika koji obavlja ugostiteljsku djelatnost.
  • Prilog 4. IBAN (potvrda iz banke)

 Zahtjev može predati osobno u Grad ili putem pošte, a zahtjev se može preuzeti i na porti u Gradu.