Dijalog EU-a s mladima – poziv na uključivanje

Poštovani,

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje 2019-2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Trenutno se provodi VII. Ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade u razdoblju od siječnja 2019. do sredine 2020. godine, tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.

Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je „ Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima“.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva mlade između 15 i 30 godina starosti da se uključe u konzultacijski proces ispunjavanjem Anketnog upitnika koji je dostupan na mrežnim stranicama ministarstva na poveznici eupita.eu.