IiD UPU-GP-Županja-2

Naslov Preuzmi
II IID UPU GOSP PODR-DP
 16.5 MB
 27-04-2021
  Preuzmi ( pdf )
0_OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
 1.25 MB
 27-04-2021
  Preuzmi ( pdf )
1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA-JUŽNI DIO
 1.33 MB
 27-04-2021
  Preuzmi ( pdf )
1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA-SJEVERNI DIO
 1.35 MB
 27-04-2021
  Preuzmi ( pdf )
3_OGRANIČENJA U KORIŠTENJU-JUŽNI DIO
 1.61 MB
 27-04-2021
  Preuzmi ( pdf )
3_OGRANIČENJA U KORIŠTENJU-SJEVERNI DIO
 1.05 MB
 27-04-2021
  Preuzmi ( pdf )