Prostorni plan uređenja grada Županje

Naslov Preuzmi
ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županja
 83 Preuzimanja
 1.91 MB
 16-09-2019
Preuzmi ( pdf )
PROČIŠĆ. ODREDBE NAKON 4.IID PPUG
 347 Preuzimanja
 1.89 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 372 Preuzimanja
 8.43 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2a PROMET
 176 Preuzimanja
 8.05 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2b POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
 111 Preuzimanja
 8.06 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2c ELEKTROENERGETIKA
 129 Preuzimanja
 8.06 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2d PROIZV.I CIJEVNI TR.NAFTE I PLINA
 101 Preuzimanja
 8.02 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
2e VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
 122 Preuzimanja
 8.15 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
3 UVJETI KORIŠTENJA
 173 Preuzimanja
 8.29 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
4a GP ŽUPANJA 1o ooo
 183 Preuzimanja
 3.37 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
4a1 GP ŽUPANJA 5 ooo.
 170 Preuzimanja
 1.31 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
4a2 GP ŽUPANJA 5 ooo
 159 Preuzimanja
 2.89 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )
4a3 GP ŽUPANJA_5 ooo
 146 Preuzimanja
 1.04 MB
 05-04-2018
Preuzmi ( pdf )