Javni poziv za prijavu projekata gradskih udruga za 2020. godinu

Naslov Preuzmi
Ispravak Odluke o o dodjeli sredstava za financiranje projekata gradskih udruga u 2020. godini
 181.37 KB
 02-06-2020
  Preuzmi ( pdf )
Odluka o dodjeli sredstava - gradsk udruge 2020
 53.5 KB
 26-05-2020
  Preuzmi ( doc )
JAVNI POZIV- gradske udruge 2020
 28.21 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( docx )
UPUTE ZA PRIJAVITELJE (A5) - udruge 2020
 194.5 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( doc )
Obrazac opisa projekta (B1) - udruge 2020
 140 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( doc )
Obrazac proračuna projekta (B2) - udruge 2020
 38 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( doc )
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (B3) - udruge 2020
 19.05 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( docx )
Obrazac izjave o partnerstvu (B4) - udruge 2020
 34.5 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( doc )
Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (B9) udruge 2020
 40.5 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( doc )
Ogledni obrazac ugovora o financiranju (B10) - udruge 2020
 170.5 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( doc )
Obrazac opisnog izvještaja projekta (C 2) - udruge 2020
 84 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( doc )
Obrazac financijskog izvještaja projekta (C 3) - udruge 2020
 38 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( doc )
Zahtjev za isplatu sredstava (C4) - udruge 2020
 32 KB
 22-01-2020
  Preuzmi ( doc )