Grad Županja, proračun 2021

UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA (12 Dok.)
Polugodišnji izvještaj od 1 do 6 mj. 2021. godine (6 Dok.)
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ŽUPANJE za 2021 (5 Dok.)
Izvršenje proračuna Grada Županja za 2020 (7 Dok.)
Naslov Preuzmi
2021 Ispis Plana Proračuna Pozicija nakon usvojenih amandmana
 44.48 KB
 13-01-2021
  Preuzmi ( xlsx )
Ispis projekcije plana proračuna - Opći dio
 48.5 KB
 25-12-2020
  Preuzmi ( xls )
Odluka o izvršenju 2021
 41.21 KB
 25-12-2020
  Preuzmi ( docx )
Posebni dio
 145.5 KB
 25-12-2020
  Preuzmi ( xls )
Izvještaj 1-6 2021 konsolidirani
 1.28 MB
 20-07-2021
  Preuzmi ( xls )