Grad Županja, proračun 2020

Naslov Preuzmi
Opći dio orebalans 2020
 37.25 KB
 25-12-2020
  Preuzmi ( docx )
Posebni dio rebalans 2020
 137.39 KB
 25-12-2020
  Preuzmi ( docx )
Proračun 2020 godina
 41.3 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( xlsx )
Odluka o izvršenju proračuna 2020
 40.91 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( docx )
Obrazlozenje programi 2020 Upravni odjel za financije
 23.46 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( docx )
Obrazlozenje programi 2020 Gradska služba
 94.11 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( docx )
Obrazlozenje programi 2020 Gradsko vijeće_1
 19.4 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( docx )
Obrazlozenje programi 2020 Gradonačelnik
 29.84 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( docx )
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA 2020
 73.32 KB
 25-09-2019
  Preuzmi ( xlsx )