Grad Županja, proračun 2019

Naslov Preuzmi
2 izmjene i dopune proračuna 2019
 46.96 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( xlsx )
Obrazlozenje programi 2019UGS_
 95.48 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( docx )
Obrazlozenje programi 2019UOF_1
 24.07 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( docx )
OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE
 110.91 KB
 27-12-2019
  Preuzmi ( docx )
Izvršenje proračuna 2018
 625.19 KB
 17-07-2019
  Preuzmi ( docx )
Izvršenje proračuna 2018
 248.77 KB
 17-07-2019
  Preuzmi ( xlsx )
Zaključak o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna(konsolidirano)
 39.1 KB
 17-07-2019
  Preuzmi ( docx )
Zaključak o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna
 38.88 KB
 17-07-2019
  Preuzmi ( docx )
1 Izmjene i dopune proračuna Grada Županja za 2019 slvj (version 1)
 163.18 KB
 07-06-2019
  Preuzmi ( xlsx )
PRORAČUN U MALOM VODIČ ZA GRAĐANE 2019
 461.21 KB
 03-01-2019
  Preuzmi ( pdf )
Proračun 2019-2021
 1.78 MB
 03-01-2019
  Preuzmi ( pdf )
Proračun 2019-2021
 1.69 MB
 03-01-2019
  Preuzmi ( xlsx )
Ispis projekcije plana proračuna - Radni dio 2019
 191 KB
 05-11-2018
  Preuzmi ( xls )