Vijeće za prevenciju kriminaliteta

Vijeće za prevenciju kriminalitetaVijeće za prevenciju je partnersko tijelo čiji je cilj putem preventivnih aktivnosti povećanje sigurnosti, prevencija štetnog ponašanja, smanjenje straha građana od kriminaliteta te podizanje ukupne kvalitete života na području Županje, i to zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice.

Čine ga predstavnici Grada Županje, Policijske postaje Županja, obrazovnih ustanova, komunalnog redarstva, Državnog inspektorata, Turističke zajednice, Crkve, Suda, Centra za socijalnu skrb i dr.

Vijeće je osnovano na inicijativu Policijske postaje Županja, kao sastavni dio projekta “Policija u zajednici”, a ideja za njegovo osnivanje temelji se na pretpostavci da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života, te da je kriminalitet složen problem koji ne može riješiti samostalno niti jedna društvena institucija bez pomoći cijele zajednice.

Naime, sigurnošću, kao i kvalitetom života uopće, na području grada bave se na svoj način i svojim materijalnim, ljudskim i stručnim resursima razne javne službe, državne institucije, udruge građana i nevladine organizacije. Često se događa da zbog nedostatka njihove komunikacije dolazi do međusobnog nepoznavanja, nepovezanosti u radu, suprostavljenosti u pristupu i strategijama rješavanja problema, različitog pristupa materijalnim sredstvima, konkurentskog umjesto suradničkog odnosa i drugih negativnih pojava koje znatno smanjuju njihovu učinkovitost.

Zadaća Vijeća za prevenciju je koordinacija aktivnosti svih društvenih subjekata čiji je rad povezan s povećanjem sigurnosti i kvalitete života u gradu, kako bi se izbjegle navedene negativnosti.

Vijeće se sastaje po unaprijed određenom planu a članovi Vijeća, nakon izvršene analize stanja, odlučuju se za provedbu pojedinih projekata za čiju se realizaciju osnivaju radne skupine. U radnim skupinama Vijeća mogu sudjelovati svi zainteresirani građani koji mogu pružiti stručnu, materijalnu ili drugu pomoć u povećanju sigurnosti i kvalitete života u gradu.

Tijek provedbi pojedinih projekata za grad Županju može pratiti na ovoj internetskoj stranici.