JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog automobila putem javne dražbe

Grad Županja, J.J.Strossmayera 1, Županja OIB:60952110793, na osnovi Zaključka Gradonačelnika Grada Županje o prodaji osobnog automobila javnom dražbom, Klasa: 406-01/18-01/01, URBROJ:2212/01-01-18-3 od dana  15. veljače 2018. godine, oglašava

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog automobila putem javne dražbe

 

I

Opis službenog automobila i najniža cijena:

Marke: Opel Meriva 1,7 dt,, god. proizvodnje 2003, prva registracija: listopad 2003.godine, s prijeđenih cca. 221.000,00 kilometara, snage motora: 55 KW, boja vozila: siva s efektom, vrsta goriva: diesel.

Službeni automobil se nalazi u voznom stanju.

Početna cijena službenog automobila iznosi 18.865,80 kuna, a to je i najniža cijena za koju se automobil može prodati.

 

II

Način prodaje:

Javnom dražbom po načelu „ viđeno-kupljeno“. Naknadne reklamacije su isključene.

Kupac mora u roku od tri dana od uplate kupovnine preuzeti kupljeni automobil.

 

III

Mjesto i vrijeme prodaje:

Javna dražba održat će se u Maloj vijećnici Grada Županja, J.J.Strossmayera 1, Županja,

dana 12. travnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati.

 

IV

Uvjeti prodaje:

- kao kupci mogu sudjelovati sve domaće i strane, pravne i fizičke osobe.

- prije početka dražbe ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene koja se uplaćuje u korist žiro računa Grada Županja IBAN:HR0623900011853400006, model plaćanja HR68, s pozivom na broj odobrenja 7757- OIB uplatitelja i naznakom „Jamčevina za javnu dražbu – Opel Meriva“.

- prije početka dražbe ponuditelji su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba ili ukoliko je ponuditelj pravna osoba, presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar, uz punomoć za davanje ponude na dražbi ako ponudu ne daje osoba ovlaštena prema podacima iz registra, kao i potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

- najmanje podizanje iznosa za predmet prodaje iznosi 1.000,00 kuna.

- kupac je pravna ili fizička osoba koja na javnoj dražbi ponudi najvišu cijenu, po proteku 2 minute od davanja ponude.

- kupcu se jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuđačima jamčevina će se vratiti beskamatno u roku od 8 dana od dana održavanja dražbe.

– porez na promet i druge troškove vezane za prodaju te sve troškove vezane za prijenos vlasništva automobila snosi kupac.

- najbolji ponuditelj dužan je u roku od roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja dražbe s Gradom Županja sklopiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od 15 (petnaest dana) od sklapanja ugovora uplatiti ukupnu ponuđenu cijenu.

– ako kupac u naznačenom roku ne potpiše ugovor ili u ugovorenom roku ne uplati ukupno ponuđenu  cijenu automobila gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Grad Županja može službeni automobil prodati drugom najpovoljnijem ponuditelju.

Obavijesti i dogovor o razgledu automobila mogu se dobiti na telefon: 032-830-470-Grad Županja.

 

GRAD ŽUPANJA