Izbori 2015

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 026-01/15-01/01
URBROJ: 2212/01-01-15-1
Županja, 16. ožujak 2015. godine

Temeljem članka 30. i članka 60. Statuta Grada Županja (Službeni vjesnik Grada Županja br. 4/09. i 4/13.) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni vjesnik Grada Županja br. 4/09. i 4/13.) Gradsko vijeće na 13. sjednici održanoj 16. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA U GRADU ŽUPANJA

 

LISTA ZA IZBOR VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA ŽUPANJA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA ŽUPANJE I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA

Skip to content