Popis članova gradskog vijeća

Mandat 2017.-2021. godine

 

 1. Anto Juko –predsjednik
 2. Petar Buljević – potpredsjednik
 3. Mladen Stažić – Hrvatska demokratska zajednica
 4. Ivan Miličić – Hrvatska demokratska zajednica
 5. Nada Galović – Hrvatska demokratska zajednica
 6. Katarina Andrašić – Hrvatska demokratska zajednica
 7. Petar Ćatić – Hrvatska demokratska zajednica
 8. Miroslava Mikić – Hrvatska demokratska zajednica
 9. Ljerka Benaković – Hrvatska demokratska zajednica
 10. Željko Džoić, Roka – vijećnik liste grupe birača
 11. Darko Lorger – vijećnik liste grupe birača
 12. Mladen Huber – vijećnik liste grupe birača
 13. Andrea Župarić – vijećnik liste grupe birača
 14. Ivica Šarić – vijećnik liste grupe birača
 15. Josip Gregorović – Socijaldemokratska partija Hrvatske
 16. Manda Kopić – Socijaldemokratska partija Hrvatske
 17. Marko Maroševac – Hrvatska seljačka stranka
Skip to content