Gradske ustanove

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ŽUPANJA

Dr. Franje Račkog 18 b
32270 Županja
Tel:032 830 215
http://www.dvmaslacak.hr/
E-mail: info@dvmaslacak.hr

 

GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA

Županjska Narodna čitaonica je osnovana 1861.godine, te je bila prva u cijeloj slavonskoj Vojnoj krajini. No, prve prave čitaonice u Hrvatskoj otvaraju se 1838.godine u Varaždinu, Karlovcu i Zagrebu, a potom i u drugim mjestima u Hrvatskoj. U njima su se okupljali preporoditelji i tu stvarali planove za svoje političko i kulturno djelovanje. Tu se recitiralo, pjevalo i čitalo, budući da je svaka čitaonica imala i svoju knjižnicu. Osim knjiga čitale su se i novine i časopisi, pa su na taj način širi društveni slojevi dolazili do informacija i pisane riječi na narodnom jeziku.

Tako su knjižnice postale važno oružje narodnog osvješćivanja i borbe protiv tuđinske vlasti i kulturne dominacije. Vlasti su ometale njihov rad, a mnogima i zabranjivali rad poglavito u vrijeme Bachova apsolutizma. Postoji jedna nepouzdana indicija koja upućuje da je Hrvatska čitaonica u Županji djelovala još od 1838.godine,ali nije bila službeno potvrđena i odobrena, pa je morala prestati s radom 1850.godine zbog Bachova apsolutizma. Godine 1861.u malom graničarskom gradiću s jedva 2200 stanovnika zanovio se rad Hrvatske čitaonice. Osnivači su bili ugledni, bogati i obrazovani ljudi, ali isto tako i predstavnici režima.

Među osnivačima nalazimo: nadporučnika Novakovića, trgovca Perakića, majora Minackog, trgovca Brunschmida, kotarskog liječnika Hoffera, solarskog činovnika Margetića, prijamnika Eleša, poštara Benakovića, učitelja Maršića, kapetana Karića, solarskog činovnika Kerečkog, plemenitog nadporučnika Tomašića, gostioničara Locherta i šumara Hella. Zahvaljujući tim plemenitim ljudima naša današnja Gradska knjižnica Županja već preko 160 godina svjedoči, kao prva Narodna knjižnica u Vojnoj krajini, kako su Županjci osim prvog igranja nogometa i prvog teniskog reketa rano spoznali snagu i djelotvornost pisane riječi i knjige, te u skladu s tim razvijali svoj kulturni život i svijest. Knjižnica je bila i ostala središte i žarište kulturnog života, prosvjećivanja, izobrazbe, ali i nacionalne svijesti u ovom turbulentnom graničnom području gdje se susreću različite vjere i civilizacije. I danas ona nastavlja svoju 160 godina dugu bibliotekarsku tradiciju.

Županjci i svi drugi žitelji ovog dijela Posavine brižno ju čuvaju, njeguju i dalje prenose. Shvaćaju da je knjiga nezaobilazan činitelj napretka, a da dobro uređene knjižnice imaju ogromno značenje za razvoj kulture, znanosti, očuvanje jezika pa i društva u cjelini.

Ravnateljica:
Ivana Nikolić, prof./dipl.knjižničar
Kontakt podaci:

 

GRADSKA KNJIŽNICA ŽUPANJA

Veliki kraj 66
32270 ŽUPANJA
Tel.: 032/831-944
Fax.: 032/831-044
https://www.gkzu.hr
E-mail: gk-zupanja@vu.t-com.hr 
https://www.facebook.com/Gradska-knji%C5%BEnica-%C5%BDupanja-109892134903783

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŽUPANJA

Javna vatrogasna postrojba Grada Županja ( JVP Županja ) osnovana je 24. studenog 2020.
godine Odlukom o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Županja ( „Službeni vjesnik
Grada Županja“ broj: 5/2020 ).
JVP Županja osnovana je kao javna ustanova za obavljanje vatrogasne djelatnosti kao neprofitne, stručne i humanitarne djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, a osnovana je za područje Grada Županje.
Osnivač javne ustanove je Grad Županja.
Osnovna djelatnost ustanove je vatrogasna djelatnost koja obuhvaća:

  • sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
  • gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom,
  • pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama, a provodi se korištenjem ovlasti utvrđenih Zakonom o vatrogastvu.

Tijela ustanove su: Vatrogasno vijeće i Zapovjednik vatrogasne postrojbe.

  • Vatrogasno vijeće upravlja postrojbom i broji tri člana. Predstavnik Grada Županje Ivan
    Nikolozo ( predsjednik ), predstavnik Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije Zdenko Jukić ( član ) i predstavnik radnika Zdenko Dabić ( član ).
  • Zapovjednik vatrogasne postrojbe predstavlja i zastupa vatrogasnu postrojbu i odgovoran je
    za  zakonitost, operativnost i stručnost rada vatrogasne postrojbe.

Trenutni zapovjednik JVP Županja je Vladimir Balentović.

JVP Županja ima 13 zaposlenih vatrogasaca koji rade u turnusnom sustavu i financira se iz
sredstava državnog proračuna i proračuna Grada Županje.

U prosjeku JVP Županja odradi 130 intervencija godišnje i područje odgovornosti JVP Županja je područje grada Županja, a područje djelovanja je autocesta A3 i cijelo područje županjske Posavine.

Kontakt:
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŽUPANJA
Veliki kraj 130
32270 ŽUPANJA
Tel: 032 832 177
https://jvp-zupanja.hr/
E-mail: jvp.zupanja@gmail.com 
https://facebook.com/Javna-vatrogasna-postrojba-Grada-%C5%BDupanja-19081417709673 
https://www.instagram.com/jvp_zupanja/

 

ZAVIČAJNI MUZEJ STJEPAN GRUBER ŽUPANJA

Savska 3
32270 Županja
Tel.: +385 32 837-101
Fax.: 032/838-977
e-mail: zavicajni.muzej.stjepan.gruber@vu.t-com.hr
https://muzej-zupanja.hr/

 

Skip to content