Propisi i obavijesti

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financ. i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/2015.)

Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14.

Zakon o izmjeni Zakona o udrugama (Narodne novine br. 70/17.)

Skip to content