Gradske tvrtke

Komunalac d.o.o.

Veliki kraj 132, 32270 Županja
MB: 033 15258, OIB: 97005498931
Telefon: +385(0)32/827-999
e-mail: komunalac@komunalac-zu.hr
web: www.komunalac-zu.hr

Čistoća Županja d.o.o.

Veliki kraj 32, 32270 Županja
MB:  030142567; OIB: 85409306989
Telefon: +385(0)32/827-999
e-mail: info@cistoca-zu.hr
web: www.cistoca-zu.hr

Skip to content