ribič

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 620-01/14-01/01

URBROJ: 2212/01-02-15-27

Županja, 16. veljače 2015. godine

 

Temeljem članka 45. Statuta Grada Županja (Službeni vjesnik Grada Županja br. 4/09. i 4/13.) i prijedloga Komisije za djelatnost iz područja sporta donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU NAJBOLJIH SPORTAŠA

GRADA ŽUPANJA ZA 2014. GODINU

 

 

Članak 1.

Za najboljeg sportaša Grada Županja za 2014. godinu proglašava se Željko Vrankić, član ŠRD „Sava“ Županja.

Nagrađenom pripada i novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn. Isplata u gotovini.

Članak 2.

Za najbolji sportski kolektiv Grada Županja za 2014. godinu proglašava se ŠRD „Sava“ Županja.

ŠRD „Sava“ Županja pripada i novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn. Isplata na račun kluba.

Članak 3.

Za najboljeg sportskog djelatnika Grada Županja u 2014. godini proglašava se Mirko Nikolić, član NK „Graničar“ Županja.

Nagrađenom pripada i novčana nagrada u iznosu od 1.000,00kn. Isplata u gotovini.

Članak 4.

Priznanje kao perspektivnom sportašu dodjeljuje se:

1. Marku Pastuoviću, članu NK „Graničar“ Županja

2. Igoru Ivkošiću, članu RNK „Sladorana“ Županja.

Članak 5.

Priznanja i nagrade bit će uručeni na svečanosti proglašenja najboljeg sportaša Grada Županja za 2014. godinu dana 23. veljače 2015. godine.

DOSTAVITI:                                                                         GRADONAČELNIK:

1. Nagrađenim 1-5                                                                  Davor Miličević, dipl.iur.

2. Upravni odjel za financije