Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) i članka 45. Statuta Grada Županja (Službeni vjesnik Grada Županja br. 4/09), Gradonačelnik donosi PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RACUNA TE PLACANJE PO RACUNIMA