Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti.

Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

  1. ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA („Narodne novine“ br. 25/2013)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

  1. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA („Narodne novine“ br. 85/2015)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

  1. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE („Narodne novine“ br. 14/2015)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

  1. ISPRAVAK KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE („Narodne novine“ br. 15/2015)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

 

–  RJEŠENJE O IMENOVANJU SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE možete pogledati ovdje.

 ODLUKU O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA možete pogledati ovdje.

katalog_0003

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DOPUNU/ISPRAVAK INFORMACIJE

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PONOVNU UPOTREBU INFORMACIJA

GRAD ŽUPANJA
SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
ANNEMARIE BALENTOVIĆ

TEL: 032 830-472
E-MAIL: a.balentovic@hi.t-com.hr