POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ŽUPANJE

1. Nada Galović – Hrvatska demokratska zajednica – predsjednica

2. Anto Juko – Hrvatska demokratska zajednica – potpredsjednik

3. Mladen Stažić – Hrvatska demokratska zajednica

4. Ivan Miličić – Hrvatska demokratska zajednica

5. Petar Buljević – Hrvatska demokratska zajednica

6. Katarina Andrašić – Hrvatska demokratska zajednica

7. Petar Ćatić – Hrvatska demokratska zajednica

8. Miroslava Mikić – Hrvatska demokratska zajednica

9. Ljerka Benaković – Hrvatska demokratska zajednica

10. Željko Džoić, Roka – vijećnik liste grupe birača

11. Darko Lorger – vijećnik liste grupe birača

12. Mladen Huber – vijećnik liste grupe birača

13. Andrea Župarić – vijećnik liste grupe birača

14. Ivica Šarić – vijećnik liste grupe birača

15. Josip Gregorović – Socijaldemokratska partija Hrvatske

16. Manda Kopić – Socijaldemokratska partija Hrvatske

17. Marko Maroševac – Hrvatska seljačka stranka