Javni poziv za sudjelovanje na pokladnoj povorci

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD ŽUPANJA

GRADSKO VIJEĆE

Izvršni odbor  “Šokačkog sijela”

KLASA: 610-02/14-01/03

URBROJ:2212/01-01-15-6

Županja, 09, siječanj 2015. godine

P O Z I V

na sudjelovanje u programu 48. „Šokačkog sijela“ Županja

na  manifestaciji POKLADNA POVORKA