JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA UPU-a GRADA ŽUPANJA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12) i Zaključka Gradonačelnika, Klasa: 350-02/13-01/03, Ur.broj: 2212/01-02-13-14, od 20. studeni 2013. godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalno gospodarstvo prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, objavljuje

JAVNU  RASPRAVU

o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja
(cjelokupni tekst Javne rasprave pogledajte klikom na link)