JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA UPU-a GRADA ŽUPANJA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12) i Zaključka Gradonačelnika, Klasa: 350-02/13-01/03, Ur.broj: 2212/01-02-13-14, od 20. studeni 2013. godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalno gospodarstvo prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja, objavljuje

JAVNU  RASPRAVU

o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja
(cjelokupni tekst Javne rasprave pogledajte klikom na link)

Energetska povelja uručena gradu Županja

zu5

Gradonačelniku Županje, Davoru Miličeviću, svečano je uručen  primjerak Energetske povelje. Gradu je zahvaljeno na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i provedbi SGE projekta na tom području. Pregledani su svi objekti u njegovom vlasništvu te se planira osnivanje Zelenog ureda i otvaranje EE info ureda u kojem će građani moći dobiti besplatne EE savjete. Županja je prvi manji grad u Slavoniji koji je počeo sa praćenjem potrošnje na svim svojim objektima.

Otvoren EE Info ured

z-ured-2

Danas je u prostorijama grada Županja svečano otvoren EE info ured odnosno – Zeleni ured. Ured su predstavili i otvorili dogradonačelnik Županje Mladen Dogan, stručni savjetnik Fonda za zaštitu okoliša Hrvoje Medarac i voditelj projekata EE u zgradarstvu Goran Pichler.

Zeleni ured

Jučer je u Gradu Županja (25.05.2010) održana  “Motivation and awareness (M&A)” –  motivacijskih radionica namjenjene zaposlenicima javnih uprava.Gradovi i županije koje su potpisale politiku Zelenog ureda odlučile su se na implementaciju mjera Zelenog ureda i za potpunu realizaciju nužno je uključiti osobe na svim razinama poslovanja kako bi svi bili upoznati zašto se uvode Zelene mjere, koji su očekivani rezultati koji iz Zelenih mjera trebaju proizaći te koje aktivnosti će voditelj Zelenog ureda u upravi provoditi kako bi se postigli postavljeni ciljevi.

Sadržaj MOTIVACIJSKE RADIONICE:

·         program – UNDP SGE program

·         Ciljevi radionice – smanjenje CO2 emisija, smanjenje potrošnje energije, smanjenje financijskih izdataka, kako unaprijediti poslovanje kroz energetsku efikasnost

     ·         Energetika – kako koristimo energiju u našim uredima, kako se ponašati energetski efikasno u uredu i kod kuće I kako smanjiti financijske izdatke

·         Klimatske promjene i ekologija – utjecaj čovjeka na stanje u okolišu

·         Izrada akcijskog plana – rad u grupama

·         Diskusija I zaključci – polaznici I moderator – kratki pregleda iz akcijskog plana

·         Podjela potvrda – potvrde o pohađanju radionice

Zamjena javne rasvjete novom, energetski učinkovitijom

Nakon obavljenih razgovora i prezentacije pokrenut je postupak modernizacije javne rasvjete. Gradonačelnik Davor Miličević i direktor osječke Dicentre Jurica Lovrinčević dogovorili su zamjenu starih i dotrajalih rasvjetnih tijela novim kojim će se smanjiti potrošnja električne energije i kojima se neće gubiti na kvaliteti.