Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Poštovani,

Obavještavamo Vas kako je Ministarstvo kulture  objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Rok za podnošenje prijava jest od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine.

Sve ostale informacije možete saznati na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=15783

 

image001

Mirna Kravić, dipl.oec.

Viša savjetnica za turizam i kulturu

Upravni odjel za turizam i  kulturu

————————————————–

Vukovarsko-srijemska županija

Županijska 9, 32 000 Vukovar

E-mail: mirna.kravic@vusz.hr

Tel. 032 454 610