O B A V I J E S T

Grad Županja je u postupku pripreme Natječaja za dodjelu stipendija Grada Županja, za školsku godinu 2017/18. i ima u planu povećati broj stipendija.

Stoga poziva sve redovne studente s prebivalištem u Gradu Županja koji studiraju u Hrvatskoj ili inozemstvu u školskoj 2017/18. godini da ispune i predaju obrazac „STUDENT“ te dostave u Gradsku službu Grada Županja, Strosmamyerova 1, soba broj 12 ili na e-mail adresu: gradska-sluzba@vk.htnet.hr najkasnije do 27. listopad 2017. godine.

Obrazac student

ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ VI. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA ŽUPANJA

Grad Županja je sukladno članku 64. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13 i 78/15) podnio Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene za VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Županja.

Temeljem mišljena Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije, KLASA: 351-03/17-02/108; URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 19. rujna 2017. godine Grad Županja dužan je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te je sukladno tome Gradonačelnik Grada Županja donio Odluku o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja. U provedbi postupka Grad Županja dužan je pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

Odluka_SPUO

 

Program obilježavanja Dana Grada Županje 2017.

P R O G R A M

OBILJEŽAVANJA DANA GRADA ŽUPANJE I

BLAGDANA MUČENIŠTVA SV. IVANA KRSTITELJA

 

 1. kolovoza (petak) 2017. godine

         14,00 sati- XII. MOTO SUSRETI-MOTO KLUB „ŽUPANJA“

                             Gradsko izletište „Poloji“

20,00 sati – ROCK KONCERT

                             Gradsko izletište „Poloji“

 

 1. kolovoza (subota) 2017. godine

         09,00 sati – „DANI KRUHA- DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE“

                              UDRUGA „ ĐERAM“

                               Trg kralja Tomislava

09,00 sati –  22. OPEN ŽUPANJA – TENISKI TURNIR

Tenisko igralište

XII. MOTO SUSRETI-MOTO KLUB „ŽUPANJA“

20,00 sati – ROCK KONCERT

                               Gradsko izletište „Poloji“

 

 1. kolovoza (nedjelja) 2017. godine

           09,00 sati – MEMORIJALNI NOGOMETNI TURNIR MLADENA ĆATIĆA

                                Igralište NK „Županja 77“

09,00 sati – NATJECANJE U GAĐANJU GLINENIH GOLUBOVA-

                               KUP GRADA

Lovačka kuća Županja

09,00 sati –  22. OPEN ŽUPANJA – TENISKI TURNIR

Tenisko igralište

20,00 sati – KONCERT- „NAJBOLJI HRVATSKI TAMBURAŠI“

                               Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. -21.-22. kolovoza (nedjelja-ponedjeljak-utorak) 2017. godine

          10,00-13,00 sati – SEMINAR TRADICIJSKIH GLAZBALA

16,00-20,00 sati    Dječji vrtić „Maslačak“

            

 1. kolovoza (ponedjeljak) 2017. godine

             20,00 sati- KONCERT ŽUPNOG DJEČJEG ZBORA „ISUSOVI BISERI“

                                 Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. kolovoza (utorak) 2017. godine

              20,00 sati- SAMOSTALNA IZLOŽBA ZVONIMIRA PERAKA

                                  Klub-galerija „LUŽ’ 08“

 

 

 

 1. kolovoza (srijeda) 2017. godine
 2. RIVER JAZZ FESTIVAL ŽUPANJA    

                                   IZLOŽBA „ BERTUCHOVO SLIKOVNO CARSTVO“-HRVATSKI ŠKOLSKI                      

                                MUZEJ ZAGREB

                                   Predvorje Gradske knjižnice Županja

                                   MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE- RADIONICA

                                   Gradska knjižnica Županja

21,30 sati – NASTUP QUARTETA „THE PROBLEMS“-ZAGREB

Gradski park

 

 1. kolovoza (četvrtak) 2017. godine

              20,00 sati KONCERT MARINE PLETIKOSE I GOSTIJU

                                – OTVORENJE IZLOŽBE: „POVIJEST I BLAGO ŽUPE MUČENŠTVA

                                  SVETOG IVANA KRSTITELJA“

                                  Pastoralno-kulturno središte bl. Alojzija Stepinca

 1.   RIVER JAZZ FESTIVAL ŽUPANJA

              20,30 sati – GORAN JURIĆ TRIO-OSIJEK

                                   DARKO JURKOVIĆ CHARLIE TRIO-RIJEKA

                                   Gradski park

 

 1. kolovoza (petak) 2017. godine

               20,00 sati- PREDSTAVA „IVAN KRSTITELJ I NJEGOVI PRIJATELJI“- DRAMSKA

                                   SKUPINA IVAN PAVAO II.

                                   Pastoralno-kulturno središte bl. Alojzija Stepinca

 1. RIVER JAZZ FESTIVAL ŽUPANJA

               20,30 sati  NO JAZZ-OSIJEK

                                  BRUNO MIČETIĆ SEXTET- RIJEKA

                                  Gradski park

 

 1. kolovoza (subota) 2017. godine

               20,00 sati – KONCERT NA ORGULJAMA IZ CIKLUSA HEFERER

                                   Crkva Župe Mučeništva sv. Ivana Krstitelja

               20,00 sati – DAMJAN GRBAC –VIDEO PROJEKCIJA NOVOG ALBUMA

                                    „JAZZ TIME RIJEKA“- PREZENTACIJA RIJEČKOG FESTIVALA

                                    DJ UMBO-OSIJEK-JAZZ-FUNK LOUNGE

                                    Cafe bar „Park“

          

26.-27.-28. kolovoza (subota-nedjelja-ponedjeljak) 2017. godine

            09,00-12,00 sati-  LJETNI ORATORIJ- MOLITVENO-ZABAVNI PROGRAM ZA DJECU

            16,00-19,00 sati   Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. kolovoza (nedjelja) 2017. godine

           09,00 sati – MEMORIJAL  JOSIPA-ČIKA JOSE LONČAREVIĆA

                               Rijeka Sava

09,30 sati – „OJ DORATI“- MEMORIJAL IVANA BALENTOVIĆA-MAŠINOG

                               Gradski hipodrom

 

20,00 sati – KONCERT GLAZBENOG SASTAVA „EMANUEL“ – VELIKA GORICA

Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. kolovoza (ponedjeljak) 2017. godine

          10,00 sati – POLAGANJE VIJENACA

Gradsko groblje i Spomen obilježje poginulim braniteljima

          11,00 sati – SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dvorana „Mladost“

           19,30 sati – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA JOSIPA NIKOLIĆA-ŠKLJOCA „KAP PO KAP“

                               (OBLIK VODE)

                               Gradska knjižnica Županja

           21,00 sat  – KONCERT MIROSLAVA ŠKORE

Trg kralja Tomislava

                               VATROMET

 

 1. kolovoza (utorak) 2017. godine

                               SVETE MISE

                               Crkva na otvorenom kardinala Franje Kuharića

 

 1. rujna (subota) 2017. godine

          10,30 sati MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI FESTIVAL- 11. OPEN ŽUPANJA

Restoran „Kristal“

 

02.-03. rujna (subota-nedjelja) 2017. godine 

          10,00 sati – U16- MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI TURNIR ZA KADETKINJE

Sportska dvorana Gimnazije

 

 1. rujna (subota) 2017. godine

                              OBILJEŽAVANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG DANA

                              

 1. rujna (nedjelja) 2017. godine

         20,00 sati KONCERT KLAPE „SV. JURAJ“ HRVATSKE RATNE MORNARICE

Pastoralno-kulturno središte bl. Alojzija Stepinca

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

                                     

       

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

   GRAD ŽUPANJA

 GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje

pročelnika/ce u Gradskoj službi Grada Županja

Klasa: 112-01/17-01/01

Urbroj: 2212/01-02-17-10

Županja, 15. ožujak 2017. godine

 

 

 

 

           Na temelju članka 19-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ( NN 86/08, 61/11 ) Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ce u Gradskoj službi Grada Županja na neodređeno vrijeme,  dana 16. ožujka 2017. godine, objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

 

I.                    Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat i to:

 

1.      Damir Parmać, Županja, A. M. Hrvatske 44

 

II.                  Provjera znanja provest će se 22. ožujak 2017. godine (srijeda) u 9.00 sati u maloj vijećnici Grada Županja, J.J. Strossmayera 1.

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili Putovnicu.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

Mladen Dogan, dipl. oec.