LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

logo_lpz

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (skraćeno: LPZ VSŽ) osnovano je na sjednici 30.01.2011. godine.

Partnerstvo je slijednik Regionalnog vijeća za tržište rada Vukovarsko-srijemske županije (skraćeno: RVTR VSŽ) osnovanog 17. ožujka 2006. godine, kroz projekt CARDS 2002 „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1“, čiji je nositelj bio Hrvatski zavod za
zapošljavanje.
Regionalno vijeće za tržište rada VSŽ, na sjednici održanoj 31. siječnja 2011., preimenovano je u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije, te je imenovan Upravni odbor u sastavu: Jasna Kolar, predsjednica, Melita Meštrović, zamjenica predsjednice i Ivan Marijanović, član.

LPZ VSŽ je nezaobilazan partner u planiranju razvoja ljudskih potencijala i razvoja tržišta
rada Vukovarsko-srijemske županije, aktivne politike zapošljavanja na regionalnoj razini i
razvoja lokalne zajednice uopće.

LPZ VSŽ daje preporuke i mišljenja iz područja rada, zapošljavanja i obrazovanja,unaprjeđuje suradnju dionika na tržištu rada, promovira partnerstvo kao kvalitetan način rješavanja problema usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada te donosi i prati provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije. LPZ VSŽ, kao tijelo, ali i njegovi pojedinačni članovi, potiču i sudjeluju u projektima usmjerenim na razvoj ljudskih potencijala.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije će svoju viziju i misiju
ostvariti ispunjavanjem sljedećih strateških ciljeva:

1. Jačanje kapaciteta LPZ-a i stvaranje preduvjeta za njegov kvalitetan rad
2. Jačanje utjecaja i prepoznatljivosti rada LPZ-a VSŽ u lokalnoj zajednici
3. Implementacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije
2011.-2013. u cilju poticanja razvoja tržišta rada VSŽ
4. Razvoj regionalne i međudržavne suradnje s drugim partnerstvima vezanim uz
politiku tržišta rada

PARTNERI
– Vukovarsko-srijemska županija
– Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vukovar
– Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vinkovci
– Grad Vukovar
– Grad Vinkovci
– Grad Ilok
– Grad Županja
– Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Vukovar
– Hrvatska udruga poslodavaca
– Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije
– Savez samostalnih sindikata Hrvatske
– Hrvatska udruga sindikata
– Nezavisni hrvatski sindikati
– Agencija za razvoj VSŽ „Hrast“d.o.o.
– Razvojna agencija Vukovar d.o.o. VURA
– PRONI Centar za socijalno podučavanje
– Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Ogranak VSŽ – 2 predstavnika/ce
– Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika VSŽ – 2 predstavnika/ce općina
– Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

O nama    Program rada     Komunikacijski plan     SRLJP VSŽ